POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21 V BANSKEJ BYSTRICI

20.05.2017 10:55

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020  Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).

Termín a miesto konania: utorok 30. máj 2017 / Banská Bystrica veľká zasadacia miestnosť v budove SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica

 

Program:

10:15 – 10:30    Registrácia účastníkov

10:30 – 11:30     Informácie k výzve č. 18 a č. 21

11:30 – 11:45     Prestávka

11:45 – 12:15     Informácie k výzve č. 18 a č. 21

12:15 – 12:35    Vodozádržné opatrenia v intraviláne – zbieranie  podnetov 

                        projektovým tímom „Partnerstvo“ k pripravovanej výzve

12:35 – 13:00    Osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 26.5.2017, 12:00 hod.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

Bližšie informácie a pozvánka: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacny-seminar-k-vyzvam-opkzp-po2-sc211-2017-18-a-opkzp-po2-sc211-2017-21-2/