POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17 V BANSKEJ BYSTRICI

20.05.2017 10:56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

 

Termín a miesto konania: utorok 30. máj 2017 / Banská Bystrica veľká zasadacia miestnosť v budove SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica

 

Program:

14:00 – 14:15              Registrácia účastníkov

14:15 – 15:15              Informácie k výzve č. 17

15:15 – 15:30              Prestávka

15:30 – 15:50              Vodozádržné opatrenia v intraviláne – zbieranie  podnetov 

                                  projektovým tímom „Partnerstvo“ k pripravovanej výzve

15:50 – 16:30              Osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 26.5.2017, 12:00 hod.

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Bližšie informácie a pozvánka: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacny-seminar-k-vyzve-opkzp-po1-sc123-2017-17-2/