Pozvánka na konferenciu: OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY (23. - 24. september 2014)

12.09.2014 15:23

Dovoľte, aby sme vás v mene obce Nižná Polianka a projektových partnerov: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát,  Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p.,  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a  Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske kráľovstvo), pozvali na úvodnú konferenciu k projektu:
Obnova ekosystémových funkcií krajiny

horného povodia rieky Ondavy

ONDAVA PRE ŽIVOT,

ktorá sa bude konať 23.9.2014 v Bardejovských kúpeľoch a 24.9.2014 v obci Nižná Polianka.

Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Projekt sa realizuje v hornej časti povodia rieky Ondava, do ktorej patrí 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu. Spoločne vykazujú viac ako 8 000 obyvateľov, žijúcich v predmetnom území. Cieľom projektu je vytvorenie adaptačnej stratégie pre územie týchto obcí v rozlohe cca 340 km2. Projekt súčasne rieši aj následnú realizáciu navrhnutých adaptačných a revitalizačných opatrení, s využitím potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v území, so zámerom zadržať vodu v krajine a napomôcť obnove vodného režimu. Súčasťou projektu je aj vytváranie nových partnerstiev a sieťovanie rôznych subjektov (samospráva, mimovládne organizácie, základné školy, lokálne médiá, hasičské zbory, zväzy rybárov, turistické spolky, zástupcovia urbárov, umelci v regióne atď.), ktoré sú pre proces zvyšovania kvality života v území kľúčové.

Projekt je financovaný zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a štátneho rozpočtu SR (85% celkových nákladov projektu nákladov). Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Stakčín, prispieva na realizáciu projektu vo výške 15% celkových nákladov projektu.

Originál verziu pozvánky a viac informácií o projekte a programe konferencie nájdete v prílohách.

Registrácia: prebieha písomnou formou. Je potrené nahlásiť počet účastníkov za vašu organizáciu/inštitúciu, ich mená a pracovné zaradenie na mailovej adrese: projekt@ondavaprezivot.sk, alebo telefonicky u pána Vladimíra Frického – 0949 393 399.