Pozvánka na konferenciu "Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy"

30.12.2014 14:34

Združenie miest a obcí Slovenska a Karpatský rozvojový inštitút, Košice si vás dovoľujú pozvať na konferenciu Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. januára 2015 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave.

Cieľom konferencie je prezentovať procesy urbánnej adaptácie na zmenu klímy, predovšetkým na príklade niektorých európskych a slovenských miest a zamerať diskusiu na prekonávanie bariér ich prenositeľnosti do plánovania mestského rozvoja.

V prípade záujmu o účasť na konferencii sa, prosím, zaregistrujte emailom na adrese kri@kri.sk, a to najneskôr do piatka 9. januára 2015.

Viac informácií o konferencii a jej programe nájdete v oficiálnej pozvánke.