Pozvánka na konferenciu „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“

12.10.2016 11:04

V mene predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské výzvy v EÚ a vo svete“, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2016 v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie bude problematika rozvoja sociálnych podnikov a sociálnej ekonomiky v Európe a poukázať na jej národný a európsky rozmer prostredníctvom odborných a osobitých príspevkov prednášajúcich, ako aj pozvaných účastníkov. Predmetom konferencie bude taktiež diskusia v súvislosti s odporúčaniami uvedenými v Správe GECES (Skupina expertov pre sociálne podnikanie), ktorá má byť oficiálne prezentovaná v rámci 11. zasadnutia skupiny dňa 14. októbra 2016.

Pod textom prikladáme návrh predbežného programu konferencie spolu s registračným formulárom. Vezmite prosím do úvahy, že priložený program konferencie je stále otvorený a všetky ďalšie zmeny Vám budú zaslané e-mailom v čo najkratšom čase.

Prosíme Vás, aby ste svoju účasť na konferencii potvrdili najneskôr do 31. októbra 2016 a zaslali vyplnený registračný formulár na e-mailovú adresu: beata.maskulikova@employment.gov.sk.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený na 200 účastníkov.

V prípade ďalších informácií a otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adresu: beata.maskulikova@employment.gov.sk  .

S úctou,

Mgr. Beáta Maškulíková

sekcia práce- SK PRES

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Slovenská republika

Formuláre:

Agenda 08-09-2016.docx (190335)
REGISTRATION FORM_CSESE.docx (35579)
 

Tel. +421 2046 1318

beata.maskulikova@employment.gov.sk

 

www.employment.gov.sk