POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR -NOVELIZÁCIA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

09.07.2013 07:21

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár zameraný na  nové zmeny vo verejnom obstarávaní. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní prešiel od začiatku tohto roku viacerými novelizáciami, a to prijatím zákona č. 28/2013 Z.z. a zákona 95/2013 Z.z.. Predmetnými novelizáciami dochádza k zásadným zmenám v pravidlách nákupu tovarov, služieb a stavebných prác zo strany miest a obcí. Seminár sa uskutoční 11. júla 2013 v zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava - Petržalka.

Podrobnosti sú uvedené v priloženej prihláške.