Pozvánka na seminár o podpore slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektov

25.08.2016 10:19

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská inovačná a energetická agentúra pozývajú záujemcov o podporu pri slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektoch na seminár, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2016.

Informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael sa bude konať v budove SIEA v Bratislave.

 Termín a miesto konania:

8. september 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27,
827 99 Bratislava, 1. poschodie
Čas: 9:00 - 13:00 hod.

 Účasť na seminári je bezplatná. Záujem o účasť je nutné potvrdiť vopred zaslaním e-mailu na adresu lucia.motlova@siea.gov.sk  najneskôr do pondelka 5. septembra 2016 do 14:00 h, nakoľko kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená.

 Podrobnejšie informácie k Výzve sú k dispozícii na stránke:

https://www.siea.sk/program-spoluprace/c-12077/program-medzinarodnej-spoluprace-inovacie-pre-slovensko-a-izrael/