Pozvánka na seminár „Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce EÚ“

18.11.2016 15:25

Dovoľujeme si pozvať Vás na zaujímavý seminár „Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce EÚ“, ktorý organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci podujatí Slovenského predsedníctva v  Rade EÚ v spolupráci s Platformou podnikateľov zapojených do rozvojovej spolupráce. Seminár sa uskutoční dňa 24. 11. 2016 v  Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

Obsahom seminára je poskytnúť slovenským subjektom, hlavne privátnym firmám a spoločnostiam informácie a poznatky o ich možnom zapojení do projektov EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce. EÚ je najväčším svetovým donorom a v rámci jej programov EuropeAid je široký priestor pre zapojenie privátneho sektoru. Nakoľko slovenské subjekty sú doteraz veľmi málo angažované a zapájané do projektov EÚ, je cieľom seminára poskytnúť praktické informácie a rady z tejto oblasti.

Účasť na seminári je bezplatná.

Uvítame Vašu účasť a v prípade záujmu sa, prosím, prihláste elektronicky na https://delegate.eu2016.sk . Vstupný prihlasovací delegation code je: B_MZV_KS_1124.Participant . Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia Vás prosíme vyplniť všetky „povinné“ údaje.

V prípade problémov, alebo otázok ohľadom akreditácie kontaktujte accreditation.skpres@mzv.sk. V prípade ostatných otázok  kontaktujte privatesectorconference@mzv.sk alebo +421 (0)2 5978 3641 alebo 0908 705 067