Pozvánka na seminár "Trh s úsporami energie?"

02.02.2015 10:33

SIEA pozýva na bezplatný seminár "Trh s úsporami energie?", ktorý sa uskutoční 10. februára 2015 v Nitre počas 17. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM.

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti je účinný od 1.12.2014. Okrem povinností z neho vyplývajú aj nové možnosti a príležitosti pre všetkých, ktorým záleží na úsporách energie. Na seminári sa preto bude hovoriť o nových legislatívnych požiadavkách týkajúcich sa úspor energie, ale aj o podporných programoch, ktoré by mali pomôcť pri ich plnení.

Seminár poskytne aj praktický prehľad o tom, aké šance na rozvoj má trh s úsporami energie. V rámci seminára majú možnosť získať aktuálne a užitočné informácie tí, ktorí chcú znížiť náklady na energiu, i tí, ktorí sa odborne podieľajú na znižovaní spotreby energie. Keďže zákon dáva viaceré podnety, ako robiť úsporné opatrenia systematickejšie, téma seminára sa dotýka i projektantov, obchodníkov a inštalatérov v tejto oblasti.

Hovoriť sa bude aj o povinných a nepovinných energetických auditoch pre podnikateľov a pre verejný sektor. Prednášajúci opíšu aj  základné pravidlá  pri poskytovaní energetických služieb, ktoré umožňujú z dosiahnutých úspor splácať investície do znižovania spotreby energie. Spomenie sa aj význam podpory nízkouhlíkových stratégií, prostredníctvom ktorých sa budú môcť aktualizovať koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Seminár sa uskutoční v utorok 10. februára 2015 od 14. h do 16. h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3. Konferenčné priestory sa nachádzajú v blízkosti stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) č. 312, kde budú odborní konzultanti počas veľtrhu poskytovať bezplatné odborné energetické poradenstvo.

Program:

14. 00  Úspory energie - povinnosť alebo nevyhnutnosť, Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Jozef Chudej, MHSR
14.30   Kto to všetko zaplatí - Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Jozef Chudej, MHSR
15:00   Zelená pre energetické služby - Peter Výboch, Sting Energo, s r.o. Banská Bystrica

15:30 Diskusia

Vstup na seminár fórum je bezplatný. Kapacita sály je obmedzená.

 SIEA_seminar_Trh_s_energetickmi_slubami_Aquatherm_2015_11.jpgSIEA_seminar_Trh_s_energetickmi_slubami_Aquatherm_2015_01.jpgSIEA_seminar_Trh_s_energetickmi_slubami_Aquatherm_2015_05.jpgSIEA_seminar_Trh_s_energetickmi_slubami_Aquatherm_2015_06.jpg

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.