Pozvánka na seminár "Verejné obstarávanie a inovácie"

03.10.2016 15:29

Ako obstarávať inovatívne riešenia? Nové možnosti vyplývajúce zo Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní budú predstavené na seminári „Verejné obstarávanie a inovácie", ktorý 7. októbra 2016 organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadväzuje na smernice EÚ o verejnom obstarávaní, prináša nové postupy v obstarávaní inovácií, napríklad inovačné partnerstvo, prístup „MEAT" a rozdeľovanie zákaziek na časti. Predmetom prednášok budú tiež hlavné inštitúty verejného obstarávania s cieľom objasniť problémové aspekty, vrátane odporúčaní, ako im prechádzať a úspešne realizovať projekty. Prezentovaný bude aj pohľad Európskej komisie na význam inovácií a nové spôsoby ich obstarávania.

Seminár je určený pre tých, ktorí sa zaoberajú poskytovaním finančnej podpory z európskych a verejných zdrojov zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov, a tiež pre zástupcov podnikateľských subjektov/organizácií, ktoré plánujú podporu využívať a obstarávať inovatívne riešenia.

Seminár sa uskutoční v budove SIEA na Bajkalskej ulici č. 27 v Bratislave. Vstup na seminár je bezplatný. Z jednej organizácie sa môžu registrovať maximálne 2 zástupcovia. Vzhľadom na obmedzené kapacity je potrebné registrovať sa vopred prostredníctvom elektronického formulára. Každý účastník vypĺňa registračný formulár individuálne. Potvrdenie o zaregistrovaní Vám zašleme následne. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, najneskôr do stredy 5. 10. 2016.

Vaše otázky môžete uviesť už pri registrácii na podujatie priamo v elektronickom formulári. Lektor na ne zodpovie počas seminára.

Podrobnejšie informácie o seminári je možné získať na telefónnom čísle 02/58 248 240. 

 Program

8.30

REGISTRÁCIA

9.00

OTVORENIE SEMINÁRA
JUDr. Svetlana Gavorová - generálna riaditeľka SIEA

9.10

Význam inovácií pre vnútorný trh a ich využitie vo verejnom obstarávaní, Jaroslav Kračún - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

9.40

Čo sú to inovácie?, Artur Bobovnický – Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA

10.00

Inovácie z pohľadu nového zákona o verejnom obstarávaní – možnosti a postupy, 1. časť, Peter Kubovič - Úrad pre verejné obstarávanie

10.40

PRESTÁVKA NA KÁVU

11.00

Inovácie z pohľadu nového zákona o verejnom obstarávaní – možnosti a postupy, 2. časť, Peter Kubovič - Úrad pre verejné obstarávanie

12.40

OTÁZKY A DISKUSIA

13.00

UKONČENIE SEMINÁRA

Súvisiace
Online registrácia na seminár 
Pozvánka na seminár