POZVÁNKA NA SEMINÁR

14.10.2013 10:04

Uplatňovanie schémy pre environmentálne označovanie produktov a schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v podmienkach SR

Seminár na danú tému sa bude konať 23. októbra 2013  v Banskej Bystrici v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28.

 

Pozvánka

Prihláška