Pozvánka na školenia - integračné politiky a riešenie komunitných konfliktov (Projekt BUK)

28.08.2014 14:07

Združenie miest a obcí Slovenska pozýva na školenia v rámci vzdelávacieho programu BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky, ktorým reaguje na rastúcu potrebu pripravovať mestá a obce na trvalé usadenie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.

Školenia sa zameriavajú na úlohu samospráv pri zavádzaní integračných politík na miestnej úrovni, zvyšovanie know-how a riešenie komunitných konfliktov v súvislosti s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín a sú určené voleným predstaviteľom miest a obcí a odborným zamestnancom zaoberajúcim sa integráciou menšín.

Harmonogram školení
Skupina 1
BLOK A 16. a 17.9.2014 Košice
BLOK B 23. a 24.9.2014 Prešov
Skupina 2
BLOK A 18. a 19.9.2014 Košice
BLOK B 25. a 26.9.2014 Prešov
Skupina 3
BLOK A 28. a 29.10.2014 západné Slovensko
BLOK B 4. a 5.11.2014 západné Slovensko
 
BLOK A - Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni
BLOK B - Mediácia a riešenie komunitných konfliktov

Podmienkou je účasť na oboch vzdelávacích blokoch.

Viac informácií o tematickej skladbe školení, dostupných termínoch a možnostiach registrácie nájdete v:

Zdroj: ZMOS