POZVÁNKA NA ŠKOLENIE: EURÓPSKY ROK ROZVOJA 2015 - NOVÁ TÉMA PRE VAŠE PROJEKTY

24.09.2014 10:08

Združenie miest a obcí Slovenska pre vás v spolupráci s Európskym kontaktným bodom Slovensko a Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj j pripravilo cyklus bezplatných školení na tému Európsky rok rozvoja 2015. Plánujete podať projekt v rámci programu Európa pre občanov? Pripravované školenie vám ponúkne návod ako pripraviť a napísať dobrý projekt.

Rok 2015 - Európsky rok rozvoja

Rok 2015 bude Európskym rokom rozvoja – European Year of Development. Európsky rok rozvoja 2015 je prvým európskym rokom, ktorý nebude zameraný na interné politiky EÚ, ale bude mať silný globálny rozmer a presah. EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete a súčasne iniciátorom presadzovania európskych politík trvaloudržateľného rozvoja (TUR) v zmysle jeho troch kľúčových komponentov: sociálny, ekonomický a environmentálny rozmer TUR. Organizátori školenia si uvedomujú, že je potrebné realizovať kroky, ktoré tému a princípy Európskeho roka rozvoja priblížia širokému spektru cieľových skupín (zástupcovia miest a obcí ,občianskej spoločnosti, široká verejnosť, mladí ľudia atď.).

Dôvody prečo prísť:

téma Európskeho roka rozvoja bude jednou z priorít v rámci výziev na predloženie projektov,
Európsky rok rozvoja a jeho princípy budú zohľadnené a presadzované najmä prostredníctvom výziev na prípravu a realizáciu projektov v rámci komunitárnych programov EÚ ako sú napríklad:  Európa pre občanov, Mládež v akcii, Erasmus+, Kreatívna Európa a ďalšie,

Čo získate?

 • informácie a vedomosti o troch komponentoch trvalo udržateľného rozvoja (sociálny, ekonomický, ekologický)
 • schopnosť zaradiť komponenty TUR do praxe na lokálnej úrovni (“TUR mainstreaming”) podľa konkrétneho zamerania (napr. v snahe o udržateľné mestá a podobne)
 • schopnosť rozoznávať rast od rozvoja
 • rozoznávať rozvoj od “nerozvoja”
 • schopnosť rozoznávať príčiny a dôsledky rozvojových problémov
 • schopnosť rozoznávať porušovanie ľudských práv a v rámci svojich možností na to reagovať
 • schopnosť vyhľadávať príležitosti počas EYD a rôznych grantových a dotačných schém pri dosahovaní cieľov TUR

Lektori: Peter Ivanič a Daniel Rolín zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj.

Hlavný organizátor školenia:  Európsky kontaktný bod Slovensko.

Registrácia prebieha na mailovej adrese: office@europapreobcanov.sk / svoju registráciu v kópii zasielajte aj na adresu stanik@zmos.sk

Účasť na školení je bezplatná.

Dátumy školení:

 • 1. október 2014 / registrácia do 29. 9. 2014 - Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 - pavilón Oscar
 • 2. október 2014 / egistrácia do 29. 9. 2014 - Žilina, Stanica Žilina-Zárečie, Zvolenská cesta 3
 • 23. október 2014 / registrácia do 2. 10. 2014 - Banská Bystrica, Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16

Program školenia:

 • 09:00 - 10:30h / Čo je to Európsky rok rozvoja 2015: ciele ERR 2015 a ako ich dosiahnuť
 • 10:45 - 12:15h / Európsky rok rozvoja 2015 a samospráva
 • 12.15 - 13:15h / Obed
 • 13:15 - 14:45h / Krátky úvod do rozvojovej spolupráce EÚ a SR, východiská a jej hlavní aktéri
 • 15:00 - 16:30h / Grantové príležitosti a príklady dobrej praxe

Zdroj: ZMOS.sk