Pozvánka na školenie RRA Topoľčiansko

16.10.2015 14:13

 Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie, ktoré pre Vás pripravila

 Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko

v spolupráci s Odborom kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády 

 

pod názvom

 

„Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom – ochrana finančných záujmov EÚ v SR“

 

s 2 samostatnými prednáškami :

1/ Úloha a postavenie Úradu vlády v boji proti korupcii

2/ Boj proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR

 

dňa 27. októbra 2015 o 10,00 h.

v zasadačke Obecného úradu v Solčanoch

(týmto ďakujeme p. starostovi Ing. Soboňovi za ponuku a poskytnutie priestorov)

 

 

Na školení, ktoré bude v rozsahu asi 2 hodín,  sa za Úrad vlády SR zúčastnia:

JUDr. Eva Škvareninová, riaditeľka odboru kontroly a prevencie korupcie (uvedenie školenia)

Ing. Ivica  Zvarová, hlavný štátna radca odboru kontroly a prevencie korupcie, ÚV SR (prednáška č.1)

Ing. Tatiana Prievalská, manažér pre komunikáciu odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF  (prednáška č.2)

 

 

Vašu účasť nám, prosím, potvrďte mailom alebo telefonicky najneskôr do pondelka, 22.10. 2015.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 Tím  RRA Topoľčiansko