Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP

08.12.2014 12:23

Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na “Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na nové programové obdobie 2014 – 2020″, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 (12:30 – 15:00 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).

Váš záujem o účasť na podujatí POTVRĎTE ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na emailovú adresu konferencia@enviro.gov.sk najneskôr do 10. 12. 2014.

Informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 02/59562434.

Účasť na podujatí, občerstvenie a materiály sú bezplatné.

UPOZORNENIE: Kapacita priestorov je obmedzená. Účasť bude 100 účastníkom potvrdená zo strany MŽP SR emailom 3 dni pred konaním konferencie a len na základe tohto potvrdenia bude možné sa na konferencii zúčastniť.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!