Pozvánka na veľtrh CR Holiday World 2015

09.02.2015 15:50

Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 19.2. – 22.2. 2015 zúčastní na 24. ročníku stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World“, ktorý sa bude konať v priestoroch holešovického výstaviska v Prahe .

Nitriansky samosprávny kraj sa na výstave predstaví s vlastnou expozíciou. Odbor cestovného ruchu, oddelenie cestovného ruchu a marketingu chystá realizáciu výstavnej expozície, kde sa budú môcť prezentovať mestá, obce, podnikateľské subjekty, certifikované ubytovacie zariadenia v NSK a združenia cestovného ruchu. Ponúkame Vám možnosť prezentácie pomocou propagačného materiálu, propagačných predmetov alebo výrobkov v stánku NSK, kde Vám vytvoríme vhodné podmienky na umiestnenie propagačných predmetov.

V prípade Vášho záujmu o prezentovanie sa na výstave v zmysle uvedeného alebo v prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať:

Ing. Jela Galková
tel. 037/ 6925 965
e-mail: jela.galkova@unsk.sk