Pozvánka na veľtrh CR ITF SLOVAKIATOUR 2015

02.01.2015 15:19

Nitriansky samosprávny kraj sa v dňoch 29.1. – 1.2. 2015 zúčastní na 21. ročníku veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku ITF SLOVAKIATOUR, ktorá sa bude konať v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava. Nitriansky samosprávny kraj sa na výstave predstaví s vlastnou expozíciou. Odbor cestovného ruchu, Oddelenie cestovného ruchu a marketingu chystá realizáciu výstavnej expozície, kde sa budú môcť prezentovať mestá, obce, podnikateľské subjekty, certifikované ubytovacie zariadenia v NSK a združenia cestovného ruchu. Ponúkame Vám možnosť prezentácie pomocou propagačného materiálu, propagačných predmetov alebo výrobkov v stánku NSK, kde Vám vytvoríme vhodné podmienky na umiestnenie propagačných predmetov. V prípade Vášho záujmu o prezentovanie sa na výstave v zmysle uvedeného alebo v prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať: 
Ing. Jela Galková
tel. 037/ 6925 965
e-mail: jela.galkova@unsk.sk