Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP

08.12.2014 10:22

Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu „Výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2014“, ktorá sa uskutoční 18. decembra 2014 (9:00 – 11:30 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).

Váš záujem o účasť na podujatí POTVRĎTE ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na emailovú adresu konferencia@enviro.gov.sk najneskôr do 10. 12. 2014.

Informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 02/59562434.

Účasť na konferencii, občerstvenie a materiály sú bezplatné.

UPOZORNENIE: Kapacita priestorov je obmedzená. Účasť bude 100 účastníkom potvrdená zo strany MŽP SR emailom 3 dni pred konaním konferencie a len na základe tohto potvrdenia bude možné sa na konferencii zúčastniť.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!