Pozvánka na výročnú konferenciu ROP

10.02.2015 15:50

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP organizuje výročnú konferenciu „ROP 2007 – 2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014 – 2020“ pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia sa koná dňa 24. februára 2015 o 9.30 hod v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, Akademická 4. Jej cieľom je zhodnotiť ROP v podmienkach kraja, poskytnúť informácie o Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 – 2020 a regionálnej integrovanej územnej stratégii ako implementačnom nástroji nového operačného programu.
Bližšie informácie o programe konferencie sú uvedené v priloženej pozvánke. Súčasťou je aj návratka, ktorú treba v prípade záujmu o účasť na konferencii vyplniť a do 19.2.2015 zaslať na adresu roman.zembera@unsk.sk, lubica.mrazova@unsk.sk.

Pozvánka  (PDF 534KB)
Návratka  (PDF 27KB) alebo  (DOC 56KB)

Zdroj: UNSK