Pozvánka na workshop "Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka"

24.06.2014 11:52

Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci so spoločnosťou Metis, Rakúskym inštitútom pre ekonomický výskum (WIFO) a s Európskou asociáciou pre informácie o miestnom rozvoji (AEIDL) Vás pozýva na workshop „Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka“, ktorý sa uskutoční 30. júna 2014 v budove Agroinštitútu v Nitre. Cieľom workshopu je diskusia o dopade investičných opatrení PRV SR 2007 – 2013 v rámci poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora v Nitrianskom kraji.

Bližšie informácie (ako aj pozvánku, prihlášku a program) nájdete na:
https://www.arvi.sk/index.php?choice=10&news=125