...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pozvanka na zaverecny workshop k OIS

12.10.2015 14:07

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na celoslovenský záverečný workshop, ktorý je súčasťou národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO"

 Workshop sa uskutoční v dňoch 22. – 23.10. 2015 v Hoteli Sorea v Bratislave.

 Cieľom workshopu je v participatívnom formáte získať poslednú spätnú väzbu od zástupcov MNO a verejnej správy k navrhovanému modelu Otvoreného informačného systému MNO a prediskutovať rámce udržateľnosti takéhoto systému. Naším zámerom je aj podrobne predstaviť a prediskutovať návrh zákona o registri MNO, nové operačné programy pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020 s konkrétnou ponukou ich využitia pre neziskový sektor na Slovensku.       

 Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené bezplatné ubytovanie v hoteli Sorea, v ktorom sa bude workshop organizovať. Pre všetkých účastníkov počas celého trvania workshopu bude zabezpečená strava a občerstvenie.

 Cestovné náklady nie je možné preplatiť. Predbežný program workshopu: https://www.pdcs.sk/images/pdf/Predbezny%20program_AMNO_zaver_%20workshop_1.pdf  

Je nevyhnutné, aby ste svoju účasť na workshope zaregistrovali cez prihlasovací formulár: https://goo.gl/3UH7TP

 

Mgr. Bohdan Smieška a Mgr. Monika Straková
PDCS, o.z.
Štúrova 13, 811 02 Bratislava
tel./fax: +421 2 5292 5016
monika@pdcs.sk, www.pdcs.sk