Pozvánka "Voda v meste a krajine"

10.10.2013 13:37

Nadácia Ekopolis pozýva 5. novembra 2013 na seminár „Voda v meste a krajine“ s podtitulom Ako pomôcť pri efektívnom hospodárení s vodou. Jeho cieľom je informovať zástupcov miestnych samospráv, zamestnancov verejnej správy aj aktívnych občanov o úspešných príkladoch šetrného hospodárenia s vodou, najmä v urbanizovanej krajine. Pozvaní lektori otvoria diskusiu aj o adaptácii krajiny na zmeny klímy, ktorej prejavy sú badateľné už aj v slovenských podmienkach, predstavia efektívne opatrenia na zadržiavanie a znovupoužívanie dažďovej vody v mestách a tiež odprezentujú opatrenia na znižovanie rizika povodní aj zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny na lokálnej úrovni.

Seminár sa uskutoční v študovni Lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene (Masarykova ul. 20, 1. poschodie). Začne o 8,30 hod. prezentáciou účastníkov, vlastný program začína o 9,00 hod. Po spoločnom obede sa bude konať prehliadka Borovej hory - unikátneho travertínového jazierka s okolím, ktorého vyčistenie bolo podporené v rámci programu Nestlé pre vodu v krajine a tiež blízkeho arboréta. Predpokladaný návrat ku univerzite je o 16,00 hod.

Na seminár je nutné prihlásiť sa najneskôr do 31. 10. 2013 a to emailom na adresupaulikova@ekopolis.sk

Pozvánku na seminár nájdete TU v pdf.
Podrobný program nájdete TU v pdf.