POZVÁNKA: VZDELÁVACÍ PROGRAM BUK - DRUHÝ ŠKOLIACI CYKLUS

25.09.2014 13:28

Po úspešnej prvej sérií školení, realizovaných v rámci vzdelávacieho programu BUK, ktoré sa uskutočnili v mesiaci september v mestách Košice a Prešov, si vás dovoľujeme pozvať na druhý cyklus školení. V rámci prvého cyklu školení sme zapojili odborných zamestnancov z miest: SVIDNÍK / MICHALOVCE  / KOŠICE / PREŠOV / HUMENNÉ / SENEC / POPRAD / VRANOV NAD TOPĽOU / HANUŠOVCE.

Vzdelávací program BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky - reaguje na rastúcu potrebu pripraviť mestá a obce na trvalé usadenie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Školenia sa zameriavajú na úlohu samospráv pri zavádzaní integračných politík na miestnej úrovni, zvyšovanie know-how a riešenie komunitných konfliktov v súvislosti s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín a sú určené voleným predstaviteľom miest a obcí a odborným zamestnancom zaoberajúcim sa integráciou menšín.

Druhý cyklus školení by sme radi ponúkli hlavne mestám zo Stredného Slovenska, ale samozrejme, prihlásiť sa môžu aj mestá zo Západného a Východného Slovenska.

Počet školiacich miest k dispozícii: 20. Ešte máme voľných 10 miest. Zatiaľ sa do školiacej skupiny S2 prihlásili mestá: Snina, Prievidza, Bardejov, Medzev a Senec.

Termín pre tretiu školiacu skupinu ohlásime prvý októbrový týždeň.

Pozvánka

Dovoľujeme si Vám ponúknuť aj pracovnú verziu metodických materiálov, ktoré sú momentálne v pripomienkovacom procese samotnými účastníkmi školení.

Metodika BLOK A / Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni

DOPLŃUJÚCI MATERIÁL K BLOKU A / PRIKLADY DOBREJ PRAXE

Metodika BLOK B / Mediácia riešenie komunitných konfliktov

Zdroj: zmos.sk