POZVÁNKA: VZDELÁVACÍ PROGRAM BUK - TRETÍ ŠKOLIACI CYKLUS

19.11.2014 12:30

Združenie miest a obcí Slovenska pozýva na školenia v rámci vzdelávacieho programu BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky, ktorým reaguje na rastúcu potrebu pripravovať mestá a obce na trvalé usadenie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Školenia sa zameriavajú na úlohu samospráv pri zavádzaní integračných politík na miestnej úrovni, zvyšovanie know-how a riešenie komunitných konfliktov v súvislosti s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín a sú určené voleným predstaviteľom miest a obcí a odborným zamestnancom zaoberajúcim sa integráciou menšín.

Po úspešnej prvej a druhej sérií školení, realizovaných v rámci vzdelávacieho programu BUK, ktoré sa uskutočnili v mesiaci september – november v mestách Košice, Prešov, Liptovský Mikuláš, Žilina pre mestá z východného a stredného Slovenska, si vás dovoľujeme pozvať na tretí cyklus školení určený mestám zo západného Slovenska. Doposiaľ sme zapojili odborných zamestnancov z miest: SVIDNÍK / MICHALOVCE  / KOSICE / PRESOV / HUMENNÉ / SENEC / POPRAD / VRANOV NAD TOPĽOU / HANUŠOVCE / Žilina / Zvolen / Žiar nad Hronom / Dolný Kubín / Snina / Prievidza / Ružomberok / Liptovský Mikuláš / Banská Bystrica / POVAŽSKÁ BYSTRICA

Vzdelávanie je určené: voleným predstaviteľom a odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy (s dôrazom na oddelenie sociálnych vecí, školstva, matriky, ako aj terénnych, sociálnych, komunitných pracovníkov) v previazaní na štátnych príslušníkov tretích krajín a ďalších aktérov v území.

Vzdelávací program je zložený z dvoch blokov vzdelávania:

3. a 4. decembra 2014 / Trenčín
Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni (2 dni školenia)

Lektori: Elena Gallová Kriglerová, Alena Chudžíková, Jana Kadlečíková

9. a 10. decembra 2014 / Trnava
Mediácia a riešenie komunitných konfliktov (2 dni školenia)

Lektori: Boris Sopko a Zuzana Vasičak Očenášová

 

Ešte máme voľných 13 miest.

Zatiaľ sa do školiacej skupiny S3 prihlásili mestá: Handlová, Brezno, Považská Bystrica, Senec.  

Podmienkou je účasť na oboch vzdelávacích blokoch.

Viac informácii v sprievodnej pozvánke ku školeniu - na stiahnutie.

Kontaktná osoba a telefón: V prípade akýchkoľvek otázok ku školeniu, prípadne komplikácií, kontaktujte ma prosím na telefónnom čísle: 0908 333 881

Veľmi sa tešíme na naše spoločné stretnutie na školeniach.

Barbara Gindlová / 0908 333 881

riaditeľka sekcie vonkajších vzťahov ZMOS

manažérka riadenia projektu BUK