Pozvánka

20.10.2015 14:01

Dobrý deň,


dovoľujeme si Vám preposlať pozvánku na  informatívny seminár pre samosprávy, MAS-ky a mikroregióny o význame lokálnej (komunitou koordinovanej, nizkouhlikovej a sebestačnej) energetiky pre rozvoj regiónov a o pripravovanej podpore pre túto oblasť zo štrukturálnych fondov. Seminár sa uskutoční v pondelok (26.10.2015) od 9:00 na MsÚ v Banskej Bystrici.

Všetky podrobnosti su v priloženej pozvánke.


Kontakt: Juraj Zamkovsky
____________________________________________
Priatelia Zeme-CEPA / Friends of the Earth-CEPA
Nam. Pod krizom 65, 976 33  Poniky-Ponicka Huta, Slovakia

Tel/Fax: +421 48 419 37 18
Mobil: +421 908 902 257
Skype: juraj_zamkovsky

E-mail: zamkovsky@priateliazeme.sk
https://www.priateliazeme.sk/cepapozvanka.pdf (27080)