Pozvánky na odborné stretnutia

22.10.2013 12:09

CEPA: Konferencia

Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období
24. októbra 2013 o 9:00 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

POZVÁNKA

Registračný elektronický formulár

----------------------------------------------------------------------------------

 

CEPA: Regionálne fóra s názvom

Miestny rozvoj a fond EÚ v období 2014 - 2020" s podtitulom " Plánovanie miestneho rozvoja a príklady udržateľných miestnych projektov na Slovensku a v Maďarsku

25. októbra 2013 o 10:45 - Košice, Hotel Centrum / Dom techniky ZSVTS, Južná Trieda 2A, 

28. októbra 2013 o 10:30 - Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti:  konferencia mimovládnych neziskových organizácií 2013 v duchu tradície stupavských konferencií

 
Tretí sektor: obavy a očakávania
29.- 30.októbra 2013 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 

NSRV: semináre

 
Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia
 
 
29. októbra 2013 o 8:30  - Uhrovec, Obecný úrad, SNP 86/7
6. novembra 2013 o 8:30 - Heľpa, Penzión Lucs, Partizánska cesta 321
7. novembra 2013 o 8:30 - Ždaňa, Kultúrny dom, Jarmočná 4