Pozvánky na regionálny a národný infodeň programu INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

11.09.2015 14:22

Pozývame Vás na regionálny a národný informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020.

 

Regionálny informačný deň sa uskutoční v pondelok 28. septembra 2015 v Prešove. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať.

 

Národný informačný deň sa uskutoční v piatok 2. októbra 2015 v Bratislave. Keďže počet miest je obmedzený, na národný informačný deň v Bratislave je potrebné sa registrovať uvedením svojich kontaktných údajov do 29.9.2015 na adrese: renata.korbelova@vlada.gov.sk

Prvá výzva programu na predkladanie projektov bude spustená 23.9.2015 a bude otvorená do 3.11.2015.

Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v dunajskom regióne.

Viac informácie a všetky potrebné dokumenty nájdete na novej internetovej stránke programu: www.interreg-danube.eu