PPA - Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4:

03.07.2017 12:59

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podopatrenie 7.4 (https://bit.ly/2tCmKg2).

 

Dokument na stiahnutie:

- Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 (https://bit.ly/2tgw5rF)

 

Otázky a odpovede boli zverejnené na stránke:

https://bit.ly/2tCmKg2