Pracovná konferencia: Sebestačnosť a udržateľnosť vidieckych regiónov

21.03.2014 15:06

SEBESTAČNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ VIDIECKYCH REGIÓNOV

Miesto:

Družstevná pri Hornáde, Kultúrny dom

Čas konania:

27. marec 2014, 9:00 – 16:30

Slovensko sa kvôli ekonomike zameranej na dovážanie surovín, energetických zdrojov a potravín a vyvážanie spotrebných výrobkov stalo veľmi zraniteľným systémom. Obyvatelia kedysi sebestačných oblastí sa so svojimi základnými životnými potrebami stávajú silne závislí od vonkajších vstupov, pričom už aj politika EU upozorňuje na nutnosť posilnenia sebestačnosti vidieckych regiónov. Na konferencii predstavíme príklady riešení pre zmenu, ktoré sú nielen ekologické, ale aj sociálne a ekonomické.
 

Program:
9:00
Štefan Szabó (predseda o.z. SOSNA), Andrej Sabol (starosta obce):
Úvodné slovo

9:15
Ladislav Hegyi
Karpatský rozvojový inštitút Košice: Globálne výzvy lokálneho rozvoja

9:45
Juraj Zamkovský
CEPA: Energetická autonómia regiónu: ilúzia alebo reálna možnosť?

10:15
Ladislav Bartók
Pro Tornensis: Samozásobenie ako prvok rozvoja – príklad Turne nad Bodvou

10:45 – 11:00
Prestávka

11:00
Štefan Szabó
o.z. SOSNA: Nízkorozpočtové ekologické stavby ako príklad miestnej sebestačnosti

11:45
Silvia Szabóová
o.z. SOSNA: Pestovanie bez chémie a miestna potravinová sebestačnosť

12:30 – 13:30
Obed

13:30
Daniel Šlosár
o.z. SOSNA: Praktické využívanie slnečnej energie pre domácnosť

14:15
Marcel Antal
o.z. Alter Nativa: Brdárka - uchopenie potenciálu vidieckej krajiny

15:00
Štefan Straka
Svatobor: Rómski farmári - je to sci-fi, klam alebo nádejná skutočnosť?

15:45
Prehliadka Ekocentra SOSNA
ekologické stavebné techniky, prírodná záhrada, obnoviteľná energia.

16:30
Záver konferencie
 
kontakt: Štefan Szabó, mobil: 0911 951 139, e-mail: omar.sosna@gmail.com
Vzor prihlášky:

Záväzná prihláška
na pracovnú konferenciu
SEBESTAČNOSŤ A UDRŽATEĽNOSŤ VIDIECKYCH REGIÓNOV
Krstné meno :
Priezvisko :
Zamestnanie :
Funkcia :
Kontakt (telefón, e-mail):
Podpis :
Záujem o obed : Áno Nie

Vyplnené a podpísané návratky naskenujte a pošlite do 21. 3. 2014 e-mailom na: omar.sosna@gmail.com


prípadne poštou na adresu: Ekocentrum SOSNA, Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde
Počet účastníkov je limitovaný. Je nutné poslať záväznú prihlášku.
Účasť na konferencii, vrátane obeda je hradená z projektu.