Praktický návod ako pripraviť verejné obstarávanie

26.08.2015 14:16

Vážení obstarávatelia, 

 

v septembri Vám prinášame osvedčené praktické workshopy a NOVÉ témy.

 

„BRATISLAVA – Príprava verejného obstarávania a tvorba súťažných podkladov – praktické cvičenie“, dňa 3. 9. 2015, viac TU

Školenie vhodné pre verejných obstarávateľov začiatočníkov. Uvedie Vás do problematiky verejného obstarávania, dozviete sa podstatné informácie pre prax a zároveň budete mať príležitosť si získané poznatky precvičiť.

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková – špecialista na poradenstvo a lektorka v oblasti verejného obstarávania.

 

Radi by ste mali prehľad o tom, čo v zákone o verejnom obstarávaní je nové, čo ešte platí, čo už neplatí a čo sa chystá? Príďte na školenie, kde si „posvietime“ na zákon o verejnom obstarávaní v praxi verejného obstarávateľa.

 

„BRATISLAVA – Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní a aplikácia v praxi“, dňa 9. 9. 2015, viac  TU

Školenie poskytne komplexný pohľad na zákon o verejnom obstarávaní a jeho novelizácie a na praktických príkladoch, jednoduchým a zrozumiteľným jazykom prináša vysvetlenie zákona pre prax administrátora/referenta pre verejné obstarávanie.

Lektor: Ing. Hilda Gajdošová – externá lektorka spoločnosti Otidea, špecialistka na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.

 

NOVINKY!

 

September bude aj v znamení vyhlásenia výziev pre niektoré operačné programy Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Počas leta boli vyhlásené prvé výzvy z OP Kvalita životného prostredia, viac TU. V septembri sa chystá výzva v rámci OP Ľudské zdroje pre mladých podnikateľov.

 

Čo musíme vedieť a na čo reagovať, keď ideme podávať projekty/žiadosti o dotácie? Príďte sa informovať o možnostiach využívania EŠIF v programovom období 2014 – 2020. Školenie bude doplnené o praktické rady a odporúčania.

 

„BRATISLAVA – Ako sa orientovať vo výzvach a grantových programoch EÚ?“, dňa 17. 9. 2015, viac TU

Lektor: PhDr. Zuzana Štefániková – projektová manažérka, konzultantka a lektorka v oblasti projektového manažmentu a európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

 

„ŽILINA – Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ“ ,dňa 22. 9. 2015, viac TU

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková – externá lektorka spoločnosti Otidea, dlhoročný  praktik a teoretik v oblasti verejného obstarávania a projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Aktívne pripravuje a realizuje verejné obstarávania pre verejných obstarávateľov aj dodávateľov.

 

Aktuálnu ponuku školení nájdete na www.otidea.sk.