Predĺžená Výzva č. 2/2017 na predkladanie návrhov na členov/ky OK FPu.

23.12.2016 13:17

Z dôvodu nízkeho počtu prijatých návrhov na členov/ky odborných komisií Fondu na podporu umenia predlžujeme termín predkladania nomínácií do 3.1.2017.

Výzva je určená pre nasledujúce programy a oblasti:

Program 1 - Umenie, pre posudzovanie projektov z oblasti hudby - a to najmä z oblasti klasickej a experimentálnej hudby a z oblasti džezu, elektronickej hudby, folku, country, gospelu, world music a pod.; vizuálneho umenia. Navrhovateľ - právnická osoba môže navrhnúť jednu osobu aj do viacerých oblastí, no musí to uviesť vo formulári návrhu.

Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity, pre posudzovanie projektov z oblasti výskumu, odbornej kritiky a reflexie vizuálneho umenia.

Program 5 - Pamäťové a fondové inštitúcie pre posudzovanie projektov galérií

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.

 

Zdroj: FPu