Predĺženie trvania výzvy na mikroprojekty

25.05.2017 11:14

Informujeme, že Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Euroregiónom „Tatry” predĺžil termín druhej výzvy na predkladanie žiadostí o dofinancovanie mikroprojektov z EFRR v rámci I. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 do dňa 29.09.2017 do 15:00 hod.

Bližšie informácie na internetovej stránke: Prešovský samosprávny krajŽilinský samosprávny kraj

Zdroj: https://sk.plsk.eu/-/predlzenie-trvania-vyzvy-na-mikroprojekty