Predseda NSK Milan Belica pokrstil nové DVD pod názvom Spoznajte krásy Nitrianskeho kraja

02.12.2014 11:07

Nové DVD o lákadlách cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) pokrstil v pondelok 1. decembra v priestoroch Park Hotela Tartuf v Beladiciach predseda NSK Milan Belica bielym vínom Devín, ročník 2013, hrozienkový výber, dopestovaným v regióne. Pri odprevadení DVD do života predseda NSK vyzdvihol prírodné, kultúrne a historické vzácnosti kraja so želaním, aby sem prúdilo čoraz viac turistov zo Slovenska aj zo zahraničia.
Podujatie, ktoré pripravil odbor cestovného ruchu Úradu NSK, otvoril podpredseda NSK Ladislav Marenčák. Riaditeľ odboru stratégie a politiky cestovného ruchu, sekcia cestovného ruchu, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Marián Bujna analyzoval priority rezortu a načrtol budúce horizonty rozvoja cestovného ruchu v súvislosti s novým programovým obdobím rokov 2014 – 2020. Park Hotel Tartuf, ktorý je držiteľom certifikovaného ubytovania na vidieku, predstavil manažér Július Kolocsányi. Karol Jurica, vedúci oddelenia cestovného ruchu a marketingu Úradu NSK, hovoril o aktivitách NSK v súvislosti s témou podujatia. Okrem iného zdôraznil význam projektu cykloturistických trás, ktorý z roku 2013 pokračoval aj v tomto roku a bude sa ďalej realizovať aj v roku 2015. Tento rok sa plne dokončili tri etapy projektu: prieskum terénu, zjednodušená dokumentácia a povoľovacie konanie, výroba prvkov cykloznačen ia, obnova existujúcich, preznačenie a vyznačenie nových cykloturistických trás. Projekt sa v roku 2014 dotkol 221 km cykloturistických trás. Nosnou a najatraktívnejšou z nich je nová horská (MTB) cyklomagistrála – Hrebeňovka Tríbeča v plnej dĺžke 80 km.
Termálne kúpalisko Podhájska a wellness centrum Aquamarin predstavil starosta Vladimír Bakoš. O zámeroch vínnej turistiky a agroturistiky, ktoré patria k ťažiskovým oblastiam rozvoja vidieka, hovoril Martin Benkovič, vedúci obchodu a marketingu WD – Vinohradníctvo vinárske družstvo.
Podujatie so želaním úspešnej cesty nového DVD k adresátom ukončil vedúci odboru cestovného ruchu ÚNSK Roman Vančo.

Zdroj: ÚNSK