Predseda NSK na mimoriadnom rokovaní Predsedníctva Výboru regiónov EÚ

20.03.2015 11:28

Výbor regiónov EÚ (CdR) zvykne organizovať výjazdové rokovania svojho Predsedníctva v krajinách, ktoré predsedajú v danom období Rade EÚ. Pri tejto udalosti sa stretávajú členovia a riadiaci pracovníci Výboru regiónov.
Zástupcovia národných delegácii 28 členských štátov Európskej únie sa 18. marca 2015 spoločne stretli v Rige, metropole Lotyšska, ktoré predsedá EÚ. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa rokovania zúčastnil ako vedúci slovenskej národnej delegácie pri Výbore a aj ako člen jeho predsedníctva spolu s ďalším členom, Jaroslavom Hlinkom, starostom mestskej časti Košice-Juh.
Hlavná diskusia prebehla na tému Investovanie do prepájania Európy a digitálna agenda ako kľúčový územný prvok.
Digitálna stratégia je jedna z hlavných priorít Lotyšského predsedníctva EÚ. Diskusiu otvoril novozvolený predseda Výboru Markku Markkula a Andris Jaunsleinis, vedúci lotyšskej národnej delegácie a predseda Lotyšskej asociácie miestnych a regionálnych samospráv. Rokovanie sa sústredilo na úlohy digitálnej stratégie pri podporovaní hospodárskeho rastu a vytváraniu pracovných miest. Predsedníctvo ďalej rokovalo o obnovení medziregionálnych skupín, tvorených z minimálne 4 národných delegácii, ktoré vzájomne spolupracujú na základe medzištátnej dohody.
S cieľom zvýšiť inštitucionálny a politický profil Výboru sa v prvom roku funkčného obdobia sa budú rozvíjať tri strategické ciele komunikačných iniciatív: príspevok Výboru ku konzultáciám v priebehu celého legislatívneho cyklu, spoločná komunikácia a decentralizovaná komunikácia s členmi Výboru.

Výbor regiónov tiež plánuje posilniť väzby na Európsku investičnú banku (EIB) vzhľadom na jej rastúcu úlohu pri práci Výboru. Cieľom dohody, ktorú Výbor zvažuje z EIB podpísať by malo byť zlepšenie investičných kapacít a podpora územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ uplatňujúc dialóg medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami.

ZDROJ: NSK