Predseda NSK prijal veľvyslanca Číny

18.06.2013 11:18

Predseda NSK Milan Belica prijal v utorok 11. júna 2013 nového veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J. E. Pan Weifanga, ktorý do svojej funkcie nastúpil v marci roku 2013. Od roku 1977 pôsobil na diplomatických zastúpeniach ČĽR v Afganistane, Iráne, Spojenom kráľovstve a Ománe. Nitriansky samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý veľvyslanec Pan Weifang od nástupu do svojej funkcie navštívil. Cieľom jeho návštevy bolo zistiť možnosti slovensko – čínskej spolupráce na regionálnej úrovni. 
Medzi Slovenskom a Čínou existuje veľké množstvo hospodárskych a kultúrnych väzieb. Veľvyslanec Weifang je však presvedčený, že bude možné rozvíjať aj iné oblasti, ktoré majú potenciál, a to hlavne mimo hlavného mesta Bratislava. 
Stratégia vlády ČĽR je naklonená rozvoju spolupráce medzi Čínou a krajinami Strednej a Východnej Európy. Štát podporuje tie čínske firmy, ktoré sa rozhodnú pre investovanie v týchto krajinách. Priestor vidí predovšetkým v oblasti vedy a výskumu v poľnohospodárstve, spracovania potravín, lesnom hospodárstve a podobne. Výrazný záujem zo strany Číny je tiež v oblasti kultúry a cestovného ruchu, infraštruktúry, energetiky, priemyselnej produkcie. Predseda NSK Milan Belica podotkol, že z hľadiska ekonomickej výkonnosti Číny a jej rastúcej produkcie, má spolupráca s krajinami Strednej Európy veľký potenciál v každom spomenutom sektore.

Nitriansky región prešiel ekonomickou transformáciou, keď sa z poľnohospodárstva preorientoval predovšetkým na elektrotechnický a strojársky priemysel spojený s automobilovou produkciou, ktorá je dominantným sektorom slovenského hospodárstva. Práve tieto možnosti sú pre čínske firmy veľkým lákadlom. Prišlo však aj k rozvoju inovácii v agroprodukcii. Nitra zostáva centrom poľnohospodárstva aj vďaka prítomnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a jej výskumnej činnosti s medzinárodným významom. Pri nadviazaní hospodárskych vzťahov s Čínou v oblasti agrobiotechnológie predseda NSK navrhol komplexný prístup na troch úrovniach a to kraja, mesta a univerzity, čo urýchli komunikáciu a prehĺbi spoluprácu. Veľvyslanec Weifang sa tiež zaujímal o proces miestnej demokracie, volebný systém do orgánov VÚC, o zdroje rozpočtu krajov, ale predovšetkým o to, aké kompetencie boli krajom zverené v oblasti infraštruktúry, kultúry, turizmu a školstva.

Zdroj: ÚNSK