Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu

27.10.2016 16:48

Úrad vlád SR v pozícií Národného kontaktného bodu Dunajského nadnárodného programu po ukončení prvej výzvy informuje potencionálnych žiadateľov druhej výzvy o najčastejších nedostatkoch v procese predkladania projektových žiadostí.

Cieľom tejto informácie je vyhnúť sa opakovaniu týchto chýb, ktoré môžu mať za následok vylúčenie partnera projektu alebo vylúčenie celého projektu z procesu hodnotenia. Zároveň žiadame žiadateľov najbližšej výzvy, ktorí si nie sú istí, či sú verejným alebo súkromným subjektom, aby pred predložením projektu konzultovali túto otázku s Národným kontaktným bodom (peter.heriban@vlada.gov.sk alebo danube@vlada.gov.sk).

 Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu

 

Zdroj: UV SR