Presun kompetencií RR

03.01.2017 11:57

Dôležitá informácia

Od 1. januára 2017 prešli všetky kompetencie sekcie regionálneho rozvoja pod pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky.

Informácie pre verejnosť sú dostupné na webovej stránke: www.nro.vlada.gov.sk.