Prezentácie k výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

16.12.2016 09:59

Na stránke operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) boli zverejnené prezentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Prezentácie si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zip súbor, 1,5 MB):

https://bit.ly/2gQSDMD

Prezentácie boli zverejnené na stránke (v dolnej časti stránky):

https://bit.ly/2fuOPuZ