Prezentácie k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

12.08.2016 11:01

Na stránke operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) boli zverejnené prezentácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Prezentácie si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zip súbor, 2 MB):

https://bit.ly/2bmIOjr

Prezentácie boli zverejnené na stránke (v dolnej časti stránky):

https://www.opvai.sk/aktuality/seminar_k_vyzve/