Prezentácie zo semináraTAIEX REGIO Peer 2 Peer

27.05.2016 10:18

19. a 20.mája sa v Bratislave konal seminár TAIEX REGIO Peer 2 Peer na temu uplatňovania princípu partnerstva.
Prezentácie zahranicných expertov, ktoré odzeli na seminári nájdete na:   https://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=61630