Prezentácie zo seminárov pre žiadateľov/prijímateľov NFP v rámci IROP PO3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

16.12.2016 09:15

Prezentácia z uskutočnených seminárov, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.

 

Zdroj: MK SR