Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP

01.08.2017 10:17

Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (https://bit.ly/2uSSOe1)

- Implementačný model CLLD v podmienkach IROP (https://bit.ly/2tZhpRq)

- Príprava výzvy na Chod MAS – prevádzkové náklady - Opatrenie 5.1.1. OP IROP (https://bit.ly/2tU30lt)

- Kritériá na výber projektov MAS - PRV SR 2014 - 2020 (https://bit.ly/2uTnDiL)

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

https://bit.ly/2tltvDV