Pri kúpe alebo prenájme domu si pýtajte energetický certifikát. Ušetríte tisícky eur za energie

26.08.2013 10:09

Jeseň je už tradične silným obdobím na predaj a prenájom nehnuteľností. Ak aj vy zvažujete kúpu či nájom takejto nehnuteľnosti, jej vlastník vám je od januára 2013 povinný doložiť energetický certifikát, vďaka ktorému budete mať predstavu o energetickej hospodárnosti budovy. Najviac certifikátov získali nehnuteľnosti  v bratislavskom a najmenej v banskobystrickom kraji.

„Energetická náročnosť domu alebo bytu môže byť kľúčovým faktorom pri rozhodovaní sa o kúpe alebo prenájme. Kúrenie či chladenie, zohrievanie vody a osvetlenie sú totiž oblasťou, kde sa dajú ušetriť stovky eur ročne,“ hovorí štátny tajomník ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. 
V súčasnosti budovy predstavujú 40 % spotreby konečnej energie. Cieľom Európskej únie pritom je, aby do roku 2020 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie, čo  znamená, že na ich prevádzku bude potrebné dodávať minimum energie. Preto dnes novú stavbu bez energetického certifikátu nie je možné ani skolaudovať. Majitelia nehnuteľností aj realitné kancelárie sú zároveň povinní uvádzať energetickú triedu v inzerátoch.

Aj pri prenájme či kúpe bytu v bytovom dome má majiteľ povinnosť sa preukázať certifikátom, pokiaľ bol danému domu udelený. Ak bola v dome vykonaná rekonštrukcia, zateplenie alebo výmena okien, môže energetický certifikát značne zhodnotiť cenu bytu. Energetické triedy sú stanovené ako A, B, C, D, E, F, G, pričom budovy v triede A sú najúspornejšie. Pri certifikácii sa hodnotí spotreba energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie či chladenie a osvetlenie. Certifikát môže vystaviť odborník, ktorý má príslušné vzdelanie, aspoň tri roky odbornej praxe a absolvuje školenie Slovenskej komory stavebných inžinierov. Ich zoznam je možné nájsť na stránke www.sksi.sk
V prípade, že vlastník budovy neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, neodovzdá ho novému vlastníkovi pri predaji budovy či nájomcovi alebo neuvedie v inzeráte ukazovateľ energetickej hospodárnosti, Štátna energetická inšpekcia je oprávnená mu udeliť pokutu. Pri fyzických osobách do výšky 2 000 €, pri právnických do výšky 5 000 €. Rovnako má orgán verejnej moci povinnosť vystaviť štítok energetickej hospodárnosti na viditeľné miesto v budovách, ktoré navštevuje verejnosť.

Martin Kóňa 
hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk