Pri územnom plánovaní sa má oddnes pamätať aj na zosuvy pôdy

04.11.2013 11:13

Pri územnom plánovaní sa oddnes berú do úvahy údaje geologického charakteru, a to najmä v súvislosti s možnými zosuvmi pôdy. Vyplýva to z novely geologického zákona, ktorá dnes nadobudla účinnosť.

Na základe právnej normy bude ministerstvo životného prostredia vo svojom záväznom stanovisku k navrhovanej územnoplánovacej dokumentácii poskytovať informácie o zosuvných územiach a iných geologických hazardoch. Zároveň bude stanovovať podmienky využiteľnosti takýchto území.

Týmto spôsobom sa má zabezpečiť tzv. systém predbežnej opatrnosti a prevencia nežiaducich stavebných zásahov do rizikových území. Štát by súčasne nemusel vynakladať množstvo prostriedkov na prieskum a sanáciu havarijných zosuvov, ktorých vznik podporil človek svojimi aktivitami.

Účinná je oddnes aj novela biocídneho zákona. Upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

Copyright © TASR 2013