Prihláste svoj strom do 15. ročníka ankety Strom roka - do 30. apríla 2017

13.04.2017 11:57

Vážené priateľky a priatelia zelene a hlavne stromov, 

Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 15. ročník ankety Strom roka, jej cieľom je upútať pozornosť na krásu a mimoriadnu hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie ako celok. Svoj strom môžu do ankety nominovať organizácie, školy, samosprávy, ale aj jednotlivci.

V minulosti ste nominovali do ankety strom, ktorý je Vášmu srdcu blízky - budeme radi, ak sa opätovne zapojíte do ankety. Strom, ktorý sa umiestni na 1. mieste, získa odborné ošetrenie vo výške 300 eur.

Prihlásiť svoj strom môžete do 30. apríla 2017, spôsob prihlásenia nájdete na tomto linku: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka.