Príklady dobrej praxe - využívanie zdrojov z fondov EÚ

05.04.2016 13:52

Výber najlepších projektov hradených z eurofondov v programovom období 2007-2013

https://www.youtube.com/watch?v=Yzt9rupYWug