Príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

18.03.2016 09:05

PPA uverejnila na https://www.apa.sk/propagacia Príručku pre žiadateľa na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.