Proenviro 2013/2014

05.02.2014 15:31

 

https://www.sazp.sk/public/photos/CEVAV/Vychova/ProEnviro/ProEnviroLogo-sm.png

2013/2014

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlásila v decembri už
IX. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou pod názvom ProEnviro.

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu. Prihlásené projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.
Súťaž je určená pre materské, základné i stredné školy.

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt, ktorého trvanie je minimálne 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2014 (vrátane). Každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 projekty. Uzávierka súťaže je 15. mája 2014.

Víťazné školy odmeníme vecnými cenami od Slovenskej agentúry životného prostredia a partnera súťaže SHP Harmanec, a. s., ktorý sa v tomto ročníku rozhodol špeciálne oceniť tú školu, ktorej projekt bude zameraný na tému „Ako motivovať svoju školu, rodinu alebo okolie k recyklácii.“
 
Reklamným partnerom súťaže ProEnviro je Slovenská autobusová doprava Zvolen.

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia www.sazp.sk

Propozície súťaže

Prihlasovací formulár

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Projekt nesmie byť starší ako dva roky.
Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 15. mája 2014 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke alebo v hlavičke e-mailu).

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania

Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

telefón: 048 / 43 74 177                            
e-mail:  proenviro@sazp.sk

 

MŽP SR SAŽPHARMONYSAD Zvolen