Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko

29.01.2016 07:35

Harmonogram výziev na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na rok 2016.

mci_Programu_cezhrani=E8nej_s_=_polupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko na rok 2016.pdf (394346)Na stránke Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko bol zverejnený harmonogram výziev na predkladanie projektov na rok 2016.

Harmonogram nájdete na stránke:

https://ix.sk/4W9do