Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

26.08.2016 10:25

Vážení prijímatelia,

z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Vás ako prijímateľa prostriedkov v rámci výziev DGBV01, DGV02 a DGV03 týmto chceme osloviť s možnosťou požiadať o zvýšenie projektového grantu vo Vašom projekte.
 
Zvýšenie projektového grantu je podmienené splnením všetkých kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov, ako aj predložením náležite vyplnenej predpísanej predlohy návrhu na plnenie kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov, a to v termíne do 30.9.2016.
 
V prípade schválenia Vašej žiadosti dodatočné finančné prostriedky bude možné čerpať na dodatočné aktivity až po podpise dodatku k projektovej zmluve. Doba čerpania najskôr od decembra 2016 do 30. apríla 2017.
 
Predpísanú predloha žiadosti o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov je na stiahnutie <<<TU>>>.
Výberové kritéria sú k dispozícii na stiahnutie <<<TU>>>.
 
Vyplnenú predlohu žiadosti je potrebné zaslať naskenovanú a podpísanú na adresu eeagrants@vlada.gov.sk najneskôr do 30.9.2016, alebo zaslať poštou do stanoveného termínu na adresu:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor grantov EHP a Nórska
Námestie slobody 1
813 70  Bratislava
 
Prosím vezmite do úvahy, že v prípade doručenia poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odovzdania zásielky na prepravu.
 
V prípade osobného doručenia musia byť zásielky odovzdané podateľni ÚV SR najneskôr 30.9.2016. Podateľňa štandardne prijíma zásielky:

Pondelok - Piatok: 8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15

 

Zdroj: ÚV SR